Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

bagatela
7279 098a
bagatela
bagatela
0637 0e96 500
A Nice Spot For Lunch, 1957, by Slim Aarons
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie via13-days 13-days

November 03 2018

bagatela

November 02 2018

bagatela
7989 318f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

November 01 2018

bagatela
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn via12czerwca 12czerwca
bagatela
Reposted frommegusto megusto viaelinela elinela
bagatela
7814 eadb
Reposted fromkarahippie karahippie viajanuschytrus januschytrus
bagatela
7592 2724
Reposted frompsychojunkie psychojunkie viaelinela elinela
bagatela
Marzyć bez limitu, kompleksów i bez wstydu.
— Nosowska

October 26 2018

bagatela
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viacalifornia-love california-love
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viafuckofcourse fuckofcourse
bagatela
2327 8be3 500
Reposted from4777727772 4777727772 via1901 1901
bagatela
1273 d308 500
Reposted fromPoranny Poranny via1901 1901
bagatela
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
bagatela
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć

October 22 2018

bagatela
9200 b6d5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
bagatela
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
bagatela
9202 7e19 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 20 2018

6313 28d3

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner via1901 1901
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl