Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

bagatela
1347 0908 500
Reposted frommoai moai viainsanedreamer insanedreamer
bagatela
8859 368a 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaahuramazda ahuramazda
bagatela
bagatela
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viasoko soko
bagatela
5313 e5f4 500
Reposted fromoll oll viakrainakredek krainakredek
bagatela
3893 aa33
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakrainakredek krainakredek
bagatela
6289 0c45 500
bagatela

May 16 2019

bagatela
3569 d883
bagatela
6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo viakrainakredek krainakredek
bagatela
9253 79e8 500
Reposted fromRowena Rowena viakrainakredek krainakredek

May 07 2019

bagatela
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viakrainakredek krainakredek
bagatela
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viafuckofcourse fuckofcourse
bagatela
Pamięć to my. To fundament wszystkiego – co robimy, co myślimy. Dlatego pamięć także warto męczyć i trenować. Szczególnie dobrym treningiem jest przypominanie sobie tego, co się zapomniało.
— Wiesław Łukaszewski
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
bagatela
5448 89fa 500
Reposted frompiehus piehus viakrainakredek krainakredek
bagatela
3428 0c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
bagatela
bagatela
6156 029c 500
light
Reposted fromsponzy sponzy viakrainakredek krainakredek
bagatela
0460 9b06 500
Reposted fromsoftboi softboi viafuckofcourse fuckofcourse
bagatela
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl