Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

bagatela
9800 be3d
Reposted fromcalifornia-love california-love

September 15 2017

bagatela
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
bagatela
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
5446 27bc 500
Reposted fromgoetze goetze viamaybeyou maybeyou
4940 a9b4 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony

September 12 2017

bagatela
2147 805d 500
Reposted frompulperybka pulperybka via1901 1901

September 10 2017

6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viamaybeyou maybeyou

September 07 2017

1418 3839 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viamaybeyou maybeyou

September 05 2017

8877 b38f 500
bagatela
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarwenan1 arwenan1
bagatela
5428 5577
Reposted frompesy pesy viaarwenan1 arwenan1
bagatela
bagatela
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viafuckofcourse fuckofcourse

September 01 2017

2358 ff43 500

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

bagatela
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viakrainakredek krainakredek
bagatela
1281 ddee
Reposted fromtulele tulele viakrainakredek krainakredek

August 30 2017

bagatela
bagatela
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viakrainakredek krainakredek
bagatela
9822 3aed 500
Reposted fromthegirl thegirl viaalberta alberta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl