Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

bagatela
1189 a9c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakrainakredek krainakredek
bagatela
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viakrainakredek krainakredek
bagatela
6283 fdcf 500
0780 e732
bagatela
bagatela
Radość: okazywać, czuć. Wtedy inni też są radośni. Zgorzknienie jedynym grzechem. I wszechogarniające lenistwo.
— Sylvia Plath, Dzienniki, 10 stycznia, sobota.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
bagatela
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
bagatela
Czuję się jakbym brała udział w biegu, który  z góry ma ustalonych zwycięzców. 
Wszyscy mają jakieś turbo buty z przyspieszeniem, lecą na dopingu a ja śmigam w zwykłych trampkach i ledwo dyszę.
Ich turbo buty to kasa od rodziców która napędza to ich "samodzielne" życie, a doping to wszystkie szwindle które stosują.
Oni nadal będą unosić głowę a ja nadal bedę walczyć o moje być a nie mieć - nawet będąc ostatnia w tym biegu.
— aggape 19/02/2019
Reposted fromaggape aggape viasmutnazupa smutnazupa

January 29 2019

bagatela
0041 644e 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx via13-days 13-days
bagatela
Zanurzony w drogich wspomnieniach owijam wokół palców nitki wiersza. Wdzięczny losowi za Ciebie, siebie, za każde natchnienie płynące z cierpienia, próbuje zrozumieć czy płaczę z tęsknoty czy cieszę się z tego że istniejesz
— Jakub Szafron

November 10 2018

bagatela
7279 098a
bagatela
bagatela
0637 0e96 500
A Nice Spot For Lunch, 1957, by Slim Aarons
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie via13-days 13-days

November 03 2018

bagatela

November 02 2018

bagatela
7989 318f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

November 01 2018

bagatela
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn via12czerwca 12czerwca
bagatela
Reposted frommegusto megusto viaelinela elinela
bagatela
7814 eadb
Reposted fromkarahippie karahippie viajanuschytrus januschytrus
bagatela
7592 2724
Reposted frompsychojunkie psychojunkie viaelinela elinela
bagatela
Marzyć bez limitu, kompleksów i bez wstydu.
— Nosowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl