Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

bagatela
9568 536d 500
Reposted fromverronique verronique viatak-czekam tak-czekam
bagatela
3158 cdb4 500
Reposted fromcvx cvx vianieprzygoda nieprzygoda
bagatela
3409 be24 500
Reposted fromPoranny Poranny viawujcioBat wujcioBat
bagatela
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viakrainakredek krainakredek

November 09 2019

bagatela
5604 8bcd 500
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail viadzony dzony
bagatela

November 05 2019

bagatela
1471 3563 500
Metallica x Warsaw

October 30 2019

bagatela
bagatela
9163 e13f 500
N/Y Line 6 
at 23 Street Station to Downtown
Reposted fromEmisja Emisja viakikkeer kikkeer
bagatela
9681 8361 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viarisky risky
bagatela
8234 187b 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viadupiday dupiday
bagatela
1536 2ad6 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viadzony dzony

October 29 2019

bagatela
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
bagatela
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
bagatela
7141 f240 500
Reposted fromverronique verronique viapasazer pasazer
bagatela
To wielka tajemnica, jak człowiek powinien postępować, by nie zmarnować sobie życia.
— Miguel de Cervantes
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viahormeza hormeza
bagatela
bagatela

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viashampain shampain
bagatela
bagatela
5775 d276 500
1934 The Golden Gate Bridge under construction, San Francisco, California.
Reposted fromBabson Babson viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl