Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

bagatela
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek via1901 1901

February 16 2018

bagatela
9936 abfc 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony
bagatela

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viakrainakredek krainakredek
bagatela
bagatela
Reposted fromFlau Flau viakrainakredek krainakredek

February 15 2018

bagatela
6349 4724
Reposted fromwwannie wwannie via13-days 13-days
2302 de35 500
Reposted fromfourstrings fourstrings via13-days 13-days
bagatela
Reposted fromshakeme shakeme via13-days 13-days
2197 49ed 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viadzony dzony

February 13 2018

bagatela
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
bagatela
3130 dce6
/tuszzarogiem
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viatruustme truustme
bagatela
Reposted fromshakeme shakeme viaou ou
bagatela
4899 1024
Reposted fromilovemovies ilovemovies viapkz451 pkz451
2529 7f38 500

tothetrashwhereibelong:

ravenmgee:

twofingerswhiskey:

the-world-today:

The Paradox Axe

this makes me so angry

the fact that they didn’t call it a paradaxe makes me angrier than the actual axe

Reposted fromsharrls sharrls viapkz451 pkz451
bagatela
Reposted fromFlau Flau viapkz451 pkz451
bagatela
4944 c8c1
Reposted fromslodziak slodziak viaalberta alberta
3448 90fb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaalberta alberta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl