Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viafreska freska
bagatela
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viaimpressive impressive
bagatela
6709 c252
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashegone shegone
bagatela
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viashegone shegone
bagatela
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashegone shegone
bagatela
Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viashegone shegone
bagatela
Every life has a moment like this, a trauma that break you into brand-new pieces.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
bagatela
A game will always tell you how to win. Real life does not do this. I feel like I've lost at life and have no idea why.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
bagatela
Reposted fromszszsz szszsz vialanforme lanforme
bagatela
bagatela
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialoveistrue loveistrue
bagatela
0871 d333 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaahohah ahohah
bagatela
1471 fd60
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie
bagatela
1480 ad22
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie
bagatela
3593 c341 500
bagatela
2630 fbb7
Reposted fromaletodelio aletodelio viakrainakredek krainakredek
6042 54c1 500
Reposted fromkattrina kattrina viamaybeyou maybeyou

July 09 2019

bagatela
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoolun poolun
bagatela
bagatela
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viapragnienia pragnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl