Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

bagatela
1414 b69c 500
Reposted fromstroschek stroschek viaarwenan1 arwenan1
bagatela
3639 397b 500
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
bagatela
3681 e3b5 500
n_ights
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
bagatela
2389 347b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
bagatela
2432 c208 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
bagatela
2489 158a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
bagatela
2495 310b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
bagatela
2524 5025
Reposted fromcalifornia-love california-love
bagatela
2532 7237
Reposted fromcalifornia-love california-love
bagatela
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viacalifornia-love california-love

June 04 2018

bagatela
4380 4cca
Reposted fromretro-girl retro-girl viapacynka pacynka

June 03 2018

bagatela
4524 1de9
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
bagatela
bagatela
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiecznosci wiecznosci
1222 2bb5 500
bagatela
Najlepsze lata życia nigdy się nie powtarzają.
— "Tylko Ciebie chcę"
Reposted frompensieve pensieve viafuckofcourse fuckofcourse

May 31 2018

bagatela
- Jakoś sobie poradzę.
- Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey, Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viamaybeyou maybeyou
7200 b853 500

coralinemjones:

Roman Holiday (1953)

Reposted fromSkydelan Skydelan viafuckofcourse fuckofcourse
bagatela
4916 b375 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl