Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viadzony dzony

July 14 2017

bagatela
8801 a555 500
Reposted fromkmj kmj viamaybeyou maybeyou

July 12 2017

bagatela
5352 9bbf
Reposted fromcalifornia-love california-love

July 10 2017

bagatela
8120 3cba
Reposted fromtosiaa tosiaa viaalliwantisyou alliwantisyou

July 08 2017

bagatela
2666 e29f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viavertheer vertheer
bagatela
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viainstead instead
6469 9368 500

delta-breezes:

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viadzony dzony

July 07 2017

bagatela
8683 fe96
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
bagatela
8720 9514 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
bagatela
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viazmora zmora

July 06 2017

bagatela
6660 0626
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaalliwantisyou alliwantisyou
6034 c983 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou
How difficult it is to be simple
— Vincent van Gogh
(via blackshivers)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou
bagatela
6929 d5bd
Reposted fromdontbemad dontbemad viajethra jethra

July 04 2017

bagatela
bagatela
1635 e6ae 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaarwenan1 arwenan1
bagatela
4493 871c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarwenan1 arwenan1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl