Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

bagatela
6801 fe8f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaplotkara plotkara
bagatela
0438 ecef 500
Reposted frompiehus piehus viamaybeyou maybeyou

January 11 2020

bagatela
4002 b992 500
Reposted frompanimruk panimruk vianoticeable noticeable
bagatela
bagatela
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viakompleksdziury kompleksdziury

January 08 2020

bagatela
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viaNajada Najada
bagatela

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
bagatela
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viafreeway freeway
bagatela
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
bagatela
1605 c578 500
Reposted fromcatshitposting catshitposting viadzony dzony
2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viadzony dzony
bagatela
Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony
bagatela
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou

January 04 2020

0120 d445 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viaavooid avooid
bagatela
3479 8e08
Reposted from4777727772 4777727772 viacotarsky cotarsky
bagatela
3304 cf10
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatwice twice
bagatela
9109 591c 500
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viatbtf tbtf
bagatela

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viapragnienia pragnienia
bagatela
0974 4b1a
Reposted frommiischa miischa viapuszka puszka

January 03 2020

bagatela
Czy w ogóle da się przeżyć życie, nie wariując?
— M. T. Edvardsson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl