Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

bagatela
You have to meet people where they are, and sometimes you have to leave them there.
— Iyanla Vanzant
Reposted from0 0 viaRudeGirl RudeGirl
bagatela
0053 ab9d 500
Reposted fromdecoorkowa decoorkowa viaRudeGirl RudeGirl
bagatela
bagatela
bagatela
4176 72fa 500
Reposted fromgubert gubert vianoticeable noticeable
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial via000monnnn066 000monnnn066
bagatela
bagatela
bagatela
7834 115a
Reposted fromEtnigos Etnigos viafirewalkwithme firewalkwithme
bagatela
8304 43e5
Reposted fromindistinctive indistinctive viairmelin irmelin
1689 9cb9 500

historicaltimes:

Two girls more engrossed with the air vent grate than the modern art on the walls of the San Francisco Museum of Art, 1963.

via reddit

bagatela
Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid viaMartwa13 Martwa13
bagatela
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaMartwa13 Martwa13
bagatela
0430 1bb9
Reposted fromteijakool teijakool viadomix domix
Yes, be patient with me. My heart is heavy.
Albert Camus, The Possessed: A Play  (via m-as-tu-vu)
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaybeyou maybeyou
bagatela
Chwała tym, którzy odeszli i nauczyli nas, że nie można budować swojej wartości na drugim człowieku.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrainakredek krainakredek

February 23 2020

bagatela
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
bagatela
4607 2862 500
Reposted from0 0 viatrue-love true-love
bagatela
8846 8191 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBilora Bilora

February 19 2020

bagatela
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl